Wanneer ‘n kind sukkel om te lees affekteer dit hom nie net akademies nie, maar ook emosioneel en sosiaal.

Akademies: Leesvaardigheid is die belangrikste vaardigheid wat nodig is vir akademiese sukses.  Wanneer ‘n kind nie kan lees nie, kan hy/sy nie leer nie!  Die probleem vererger vir kinders vanaf Graad vier omdat daar verwag word dat die kind reeds kan lees.  Die hoeveelheid leeswerk neem ook toe, en daarom raak ‘n kind wat nie kan lees nie net verder agter. Navorsing toon ook dat 97% van leerders wat in Graad 3 gesukkel het om te lees, in Graad 9 sukkel met al hulle vakke en, nie net met lees nie!

Emosioneel: Lees maak ‘n groot deel van die skooldag uit.  Wanneer ‘n kind dus nie kan lees nie, en sy/haar maats wel kan lees, voel hy vir ‘n groot deel van die dag onbekwaam en dom.  Dit het selfs ‘n negatiewe invloed op sy selfbeeld.

Sosiaal: Navorsing in sosiologie en sielkunde wys dat leerders vriende maak met ander leerders wat dieselfde akademiese prestasie as hulle handhaaf.  Kinders wat akademies goed presteer neem gewoonlik ook deel aan ander positiewe en opbouende aktiwiteite soos bv sport en vermy aktiwiteite wat nadelig is byvoorbeeld dwelms. 
Volwassenes wat sukkel om te lees sukkel gewoonlik ook om hul werke te hou.  ‘n Groter persentasie van hierdie mense benodig oor die algemeen welsynshulp en eindig selfs baie keer in die tronk op. 

Uit bogenoemde blyk dit duidelik te wees watter groot rol leesvaardigheid het op ‘n kind se hele menswees.

Kinders hoef egter nie te sukkel met lees nie!  Hoe om kinders reg te leer lees, sowel as die beste metodes om te leer lees, is ‘n onderwerp wat al baie nagevors is!  Navorsing het getoon dat die meeste kinders, met die korrekte duidelike instruksie en leiding kan lees en dat ‘n sistematiese, fonetiese benadering, die beste manier is om kinders te leer lees. 

Klankland is ‘n sistematiese, fonetiese leer-lees program, wat die beginsels om kinders te leer lees, omgeskakel het in 18 interaktiewe kinder-radioteater stories vir kinders 3 tot 8 jaar oud.  Klankland sal nie net u kind leer lees nie, maar ook lief maak vir stories!  ‘n Kind wat ‘n liefde vir lees ontdek het, sal nooit ophou lees nie, en dus nooit ophou leer nie!